Společnost LENOX INDUSTRY, a.s. vznikla v roce 2000 s cílem vytvořit společnost specializovanou na obchod s komoditami určených pro zákazníky působících v oblasti ocelářství a slévárenství. V současnosti LENOX INDUSTRY, a.s. patří mezi nejvýznamnější dodavatele komodit v tomto odvětví průmyslu, působících na trhu střední a východní Evropy.

LENOX INDUSTRY, a.s. je výhradním distributorem největšího ruského výrobce feroslitin společnosti CHEMK pro trhy střední a východní Evropy. Dodávky feroslitin od tohoto výrobce tvoří nejvýznamnější podíl na obchodních aktivitách společnosti LENOX INDUSTRY, a.s. Ostatní komodity, které nejsou ve výrobním programu společnosti CHEMK nebo nejsou touto společností určeny pro export, zajišťuje LENOX INDUSTRY, a.s. pro své zákazníky realizací dodávek od předních světových výrobců komodit.

Základní údaje LENOX INDUSTRY, a.s.

Telefon: (+420) 222 312 212
Email: info@lenoxgroup.cz
IČ: 05852579
DIČ: CZ05852579
Právní forma:     akciová společnost

Sídlo společnosti:

Veleslavínova 93/10, 110 00 Praha 1
Česká republika