Společnost LENOX INVEST a.s. byla založena jako servisní organizace, zajišťující administrativní služby. Postupně získala do svého vlastnictví několik realit a jejich pronájem se stal hlavním zdrojem příjmů. Od roku 2010 investuje do cenných papírů a v průběhu let získala majoritní podíl v několika společnostech.

Základním strategickým plánem pro další období je rozvoj podnikatelských aktivit ovlivňovaných společností s cílem upevnění jejich pozic na trhu a dosažení kvalitních hospodářských výsledků.

Základní údaje LENOX INVEST, a.s.

Telefon:  (+420) 222 312 212
Email:  info@lenoxgroup.cz
IČ: 26260212
DIČ: CZ26260212
Právní forma:    akciová společnost

Sídlo společnosti:

Veleslavínova 93/10, 110 00 Praha 1
Česká republika