Zpět

Ferromangan

Podle obsahu uhlíku (C) dodáván jako low, medium nebo high - pod označením LC, MC nebo HC.

Zboží je dodáváno volně ložené nebo v balené v Big-Bags. V uvedených podkategoriích naleznete standardní analýzy jednotlivých materiálů. Při požadavku na konkrétní specifikaci nás kontaktujte.

Feromangan - nízkouhlíkatý 

Označení: FeMn LC

Chemické složení: Mn 75 - 85%, C 0,05 – 1,50%, Si max 1,50%, P max 0,20 %, S max 0,03%

Kusovost standardní: 10-50mm a 10-80mm – při požadavku na jinou kusovost nás kontaktujte

Balení: volně ložené, Big-bags

Feromangan - středněuhlíkatý 

Označení: FeMn MC

Chemické složení: Mn 75 - 85%, C 1,50 – 2,00%, Si max 1,50%, P max 0,20 %, S max 0,03%

Kusovost standardní: 10-50mm a 10-80mm – při požadavku na jinou kusovost nás kontaktujte

Balení: volně ložené, Big-bags

Feromangan -  vysokouhlíkatý 

Označení: FeMn HC

Chemické složení: Mn 70 - 78%, C 6,00 – 8,00%, Si max 1,50%, P 0,10 - 0,35 %, S max 0,03%

Kusovost standardní: 10-50mm a 10-80mm – při požadavku na jinou kusovost nás kontaktujte

Balení: volně ložené, Big-bags

Zpět na výpis komodit